SMASH OR PASS CHALLENGE

Jamie Nyland

3.4M بازدید2 406

  SMASH OR PASS CHALLENGE #Shorts

  تاریخ انتشار پیش 6 روز

  نظر

  1. Ahmed Malaki

   More like I don’t give a shit

  2. Melanijuega6 6

   😭😭😢😓

  3. Melanijuega6 6

   👻😭

  4. Melanijuega6 6

   👻👻😭😭😢

  5. asioe kiou

   صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

  6. Florin Dobrea

   😭😭😭😭😭🈹㊙️🈚🈹🈺🈵🈲🈴🈳

  7. ryddo ertmire

   ند روز پیش، احساس ناآرامی و آشفتگی داشتم. مسئله‌ای به‌ظاهر طبیعی مرا به‌شدت مضطرب کرد. نمی‌دانستم این رنجش از کجا آمده است. در ظاهر، مثل این به‌نظر می‌رسید که من نگران تأثیرِ منفیِ کاری هستم که انجام داده‌ام یا مسئله‌ای در خصوص ایمنی و امنیت که شاید به‌واسطۀ آن کاری که انجام دادم به وجود بیاید. با جستجوی عمیق‌تر، ماده احساس قوی «خود» را پیدا کردم که بسیار سرسخت و کاملاً پنهان بود. اگر این واقعه به‌ظاهر تصادفی آن را تحت تأثیر قرار نداده بود، آن را در خودم نمی‌یافتم. من صبح روز بعد شعر استاد «راهنمایی واضح» در هنگ یین۵ را ازبرکردم: راهنمایی واضح ما پیروان دافا هستیم خوبی و برکت می‌آوریم حقیقت را روشن و موجودات را نجات می‌دهیم همان‌طور که اخلاقیات دنیا به‌سمت افول و ابتذال می‌رود اندیشه‌ها و شیوه‌های مدرن با زهر الحاد بافته شده است الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است نظریۀ تکامل هم به‌ خداوند و هم به انسان بی‌حرمتی می‌کند ازطریق آواز، حقیقت مسائل را به‌تصویر می‌کشیم در حالی که با موجودات خدایی می‌رقصیم، کمک می‌کنیم بار زندگی‌تان سبک شود از مسیر سنت به سمت جاده‌‌ای خطرناک منحرف نشوید آفریدگار قدم به این دنیای بشری گذاشته‌اند ایشان در پی این هستند که در آستانۀ فاجعه ما را بیدار کنند و نجات دهند نادان نباشید، چراکه تمام دنیا در انتظار ایشان بوده‌اند! حقیقت می‌تواند شما را به بهشت ببرد، پس مردد نباشید. جمله «الحاد اکنون جایگزین ایده الهیات شده است» مرا بسیار تحت تأثیر قرار داد. ناگهان متوجه شدم که هنوز این نوع مواد فاسد و منحط در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که به آن توجه نکردم یا پاکسازی نشده است. با فهم این موضوع، کم کم به‌وضوح درک کردم که به چه دلیل وضعیت تزکیه‌ام غیرطبیعی است. قبل از شروع تزکیه، همیشه احساس می‌کردم از دیگران بهتر هستم، انگار که دیگران برای حمایت باید به من وابسته باشند. غالباً این شخص را رقت‌انگیز و آن شخص را اهل نزاع می‌دانستم . با احساسات و فرضیات خودم به آنها کمک کردم بدون اینکه به عزت نفس‌شان توجهی داشته باشم. وقتی دیگران از کمکم قدردانی نمی‌کردند، زیاد به آن فکر نمی‌کردم اما از آنها به‌خاطر ناسپاسی کینه به دل می‌گرفتم و در قلبم احساس سنگینی کردم. فقدان نیکخواهی‌ام باعث شد که افراد اطرافم زیبایی دافا را در من نبینند. معتقدم چنین وضعیت روانی ناشی از «الحاد» است. من بیش از حد به احساساتم وابسته بودم و نمی‌توانستم احساسات دیگران را در نظر بگیرم. حتی وقتی به دیگران کمک می‌کردم بیش از حد سلطه‌گر و قدرت‌طلب بودم. فرهنگ خودنمایی حزب را داشتم و تصورم این بود که از دیگران بهترم. اما اگر از منظر یک تزکیه‌کننده به مسائل نگاه کنم، باید بدانم که همه سرنوشت خود را دارند. من می‌توانم نسبت به آنها نیکخواه باشم، اما نمی‌توانم مشکلات شان را حل کنم. این مسئله اساسی است. ما در دافا تزکیه می‌کنیم و باید به‌طور مداوم خود را اصلاح کنیم و با دافا همگون شویم. استاد لی، بنیانگذار، همه امور از جمله هر چیز در تزکیه‌مان را نظم و ترتیب دادند. چگونه می‌توانم برای کاری که انجام داده‌ام اعتباری برای خودم بدانم؟ وقتی که شین شینگم به میزان مناسب رشد نکرده باشد، معتقدم که هنوز بقایای «الحاد» در میدان بُعدی‌ام وجود دارد که باعث مغرور شدنم می‌شود و مرا ترغیب می‌کند که خود را بالاتر از دیگران بدانم، بدون اینکه نظم و ترتیب الهی را در همه چیز ببینم. می‌خواهم آن را کاملاً از بین ببرم و دیگر تحت تأثیر آن قرار نگیرم. این درک من در این سطح است. لطفاً به هر مطلب نامناسب اشاره کنید. یادداشت سردبیر: نظرات بیان شده در این مقاله بیانگر نظرات نویسنده است که فقط نویسنده مسئولیت آن را بر عهده دارد. خوانندگان باید نکات خوب و بد این مقاله را خودشان ارزیابی کنند.

  8. Tahmina Akter

   Now tell me the adrees

  9. stolas the hedgehog

   😱😱😱😲😲😲😲😲

   1. asioe kiou

    Kwmwm

  10. Sniper 55

   Well I broke my phone today on accident

  11. nieooj gotoy

   للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

  12. Banana Ann

   I’m only liking so you guys can buy a new computer. You’re welcome

  13. Fernanda Rodri

   Er

  14. Livia Karoline

   🤣💘

  15. Dana Pataky

   😭🙄😱🤐😏😒😐

  16. الحياة امل

   Islam The Complete Religion A-The Islamic Creed and Beliefs Islam is the path to pleasing God and for salvation in the next life, for Islam is the clear and final message that God conveyed to humanity. 1-Islam is to believe in One Lord: Allah the Most High, the Living, the Most Great, the most Merciful. Allah has no equals and nothing is like Him. Allah was not birthed and did not birth, and the entire world is under His power and dominion. 2-Islam is to believe in the existence of Angels, peace be with them. 3-Islam is to believe in all the Messengers and Prophets like Abraham, Moses, and Jesus, peace be with them. 4-Islam is to believe in all the divinely-inspired books that these Messengers and Prophets received. The Qur’an is Islam’s eternal miracle which God promised to preserve. As a result of that, all Muslims, young and old, read the same Qur’anic text worldwide, without the slightest variation even in a single letter. 5-Islam is to believe in the Last Day, when people will be brought back to life. 6-Islam is also to believe that all the good and bad that come is part of what Allah has destined. B-Islamic Practice Islam calls for the best in actions and deeds, reflecting the fulfillment of complete servitude and obedience to God and the refinement of human nature. 1-You accept Islam by saying the testimony: I bear witness that there is no one worthy of worship except Allah and I bear witness that Muhammad is His slave and messenger. 2-You perform five daily prayers, with the necessary physical cleanliness and ablution. 3-You pay the annual Zakah, which is a small charity given to the poor and needy. 4-You fast the days of the month of Ramadan every year. 5-And if you are able to, you travel on pilgrimage to Makkah once in your life time. C-Principles that Islam Establishes 1-Islam and the Liberation of the Mind True belief in God is consistent with reason, while also inconsistent with polytheistic beliefs and the worshipping of idols, statues, the stars, and the devils and all that is connected to them such as witchcraft, fortune-telling, and other harmful acts. And though the Qur’an is a book of guidance, it also contains miraculous insights and information about the universe, astronomy, embryology, mountains, and various other creations. Islam opened the doors wide for scientific advancement and the Arabs moved soon after accepting Islam to create the biggest and leading civilization in the world. They only retreated from such advanced positions when they let go of much of their religion. 2-Islam and Human Advancement Islam commands the preservation of the five human essentials: religion, life, the mind, honor, and wealth. With these protected, the Muslim can live a peaceful life, working for this life and the one to come after death, and the Muslim community lives like a solid block, connected and supportive of its members. This can only happen when these five essentials are protected from harm. Islam also promoted advancements in several aspects of human life. There is no difference between people of different races and colors except though piety. Islam even called for the good treatment of non-Muslims whoever they may be, for there is reward in the good that we do to any living being. Islam also calls on us to be merciful with the weak and kind to women, children, and the elderly. As for women, Islam gave them their complete rights, including the ownership of property and inheritance, and prohibited their ill-treatment. Women also keep their surnames after marriage in Islam. Islam also encouraged the freedom of slaves and combatted illegitimate slavery. 3-Islam is a Living Religion: Islam is a living religion that promotes optimism and action and shuns pessimism and lethargy. Islam also establishes balance in human life and fulfills human desires while restraining their excesses. So while Islam forbids unrestrained sexual permissiveness it recommends marriage and family life. And when Islam forbids usury it opens the doors wide for charity and easy loans as well as commerce and trade. Islam also recommends athleticism like back horse riding and swimming. You can verify all of this information by reviewing any accurate translation of the Qur’an. English Translation of the Qur’an www.islamhouse.com/p/78593

  17. عادل الدينصور عادل الدينصور

   irvision.info/home/m5DWo5mXqtaPgbA/fy-lm-h-y.html

  18. Maria Costa

   😁❤️😭

  19. محمد جارجر

   😯😩😩😆☝️

  20. Ahmed Alsyge

   فاكيو ماذر

   1. Seedra morad Seedramorad

    معناها اية😅😂😂

  21. Mohammad Zarrar

   😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  22. Luis Ferreira

   🌝😍😍😘😘😀👏👍♥️💋

   1. Luis Ferreira

    💔💔💔💔💔

  23. bouytt guyt

   Kwmwm

  24. Brooke Cake

   Congratulations you found a English comment :3

  25. متحدون _United

   {فَإِذَا جَآءت الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى* يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإِنسَانُ مَا سَعَى* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى* فَأَمَّا مَن طَغَى* وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيَا* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (34ـ41).

  26. Richie Mackenzie Ptk

   Ooooooo.. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

  27. My Dear

   Kkkk

   1. bouytt guyt

    يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

  28. cerebro 91

   💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

  29. شيف أونلاين / Chef Online اطلب أكلة

   عندى حلم انى اوصل قناتى مليون مشترك مين هنا بيشجع المحتوى المحترم والمفيد

   1. انمي / Anime

    اني

  30. الشيف مصطفي موسي

   irvision.info/home/eGO4lKWJXtFqjKg/fy-lm-h-y.html

  31. لاحول ولاقوة الا بالله

   سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر استغفرالله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على النبي محمد وعلى ال النبي محمد واصحابه وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

   1. stolas the hedgehog

    @لاحول ولاقوة الا بالله plis podes poner unas emojis

   2. لاحول ولاقوة الا بالله

    @stolas the hedgehog يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم

   3. stolas the hedgehog

    Pregunta sabes este idioma

   4. لاحول ولاقوة الا بالله

    @stolas the hedgehog لِّآآلِّهِّ آلِّآآلِّلِّهِّ

   5. stolas the hedgehog

    @لاحول ولاقوة الا بالله bueno me tengo que ir a qui son las 2:00 buenas npches

  32. Bianca Hopkins

   ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  33. Elena Mihailova

   Kak se pravi slaim

  34. Ahmed Mohammed K

   irvision.info/home/daS4g36Icqlop7w/fy-lm-h-y.html

  35. L-SHADE GAMING

   You copied zong

  36. Surya Coirmills

   So sad for laptop that,s why i click for you subcribe and like

  37. Radha Kumari

   Bad

  38. Alicia Ruiz

   Papá pom pom pom

  39. Ahmed tarek

   irvision.info/home/gWbLpKJ9k9SIjKQ/fy-lm-h-y.html

  40. علي النقروز

   صلوا على النبي❤️🌷💐🌺🌹

  41. Ěbrã HéèM

   يلعن ام التريندات الخايسة 😑😑

  42. بموتت شدخل

   شعنده ذا في الترند

  43. خواطر وانامل

   انا والله يتيمة الأب 😓وامي قالتلي اذا شخص واحد تابعك ادعيلة في صلاتي المغرب 💔💔💔💔💔💔💔💔 اليوم،💔💔💔💔

   1. KarternKali Pulley

    You saw you lucky

  44. مغامرات زهرة ونوران

   Possible subscription to the channel if I allow myself

  45. مغامرات زهرة ونوران

   لا تستغلو اسم الجلاله وسيله لجمع اللايكات😡😡😡😡😡😡🥺🥺🥺 ❌❌❌❌❌❌وتستغلونا كمان احنا لو لقينا المحتوي حلو رح ندعم القنوات الصغيره واصلا التعليقات ديه مش بياجي منها دعم 😒😒❌❌ .

  46. مــر ۅةّ ᙏᗣᖇᖇฝᗣ 〤

   تحية لك 😚 ولكل العرب 💙 أختكم من العراق 🇮🇶 باقي لي 10 و أصير 17.3 😭😭💔

   1. انمي / Anime

    هااا

   2. Fatima Hasoun

    ااون

  47. مطبخك أحلى مع إيمي

   My channel is oppressed and tired of it and I hope that it will support me by participating

  48. Cristine Dela Cruz

   Maeuu👃👃🏾💛

  49. Beautiful Wholesome Life

   Nicholas Is my Channel !

  50. Beautiful Wholesome Life

   Hxhdhcvi duh dvi dbdbu dbdvc.viu xdr i

  51. yay balloons

   Yadimil

  52. Masis Nahabedian

   🙄 ما هذا الذي تسمعه عيناي 🤣

   1. Seedra morad Seedramorad

    فصلت😂😂😂😂😂😂😂🤦‍♀️

   2. Ěbrã HéèM

    و ما هذا الذي تراه اذناي

  53. محمد الريس_ELRAYES13

   irvision.info/home/hpC8ipqZe7V7i7w/fy-lm-h-y.html ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

  54. محمد الريس_ELRAYES13

   irvision.info/home/hpC8ipqZe7V7i7w/fy-lm-h-y.html ❤️🤞❤️🤞❤️🔥

  55. فارس Разан

   تصنع بشكل الله وكيلك

  56. احداث اخر الزمان

   بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم رمضان مبارك

  57. احداث اخر الزمان

   بلاغ الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا جزيلا

  58. احداث اخر الزمان

   بلاغ هام الى الاخوة المشاهدين هناك اسر تعيش في قمم جبال الاطلس في غاية الفقر والحرمان محتاجة للمساعدة والاحسان وضعها مقلق اخوة قصار القامة بدون اب واسرتين اطفالهم يتامى يعيشون في سكن طيني ضيق في مكان جبلي ناءي بعيد عن الحضارة للمزيد حول الموضوع شاهدو قناة فيسبوكي حر عنوان الفيديو قرية الارامل والاقزام المرجو من المحسنين ادخال السرور لقلوبهم ومساعدتهم والله يجازيكم بالف خير تقبل الله صيامكم واعمالكم وقيامكم وشكرا

  59. Daniela Musabelliu

   I have this laptop

  60. Khalid smadii

   ليش الفيديو واصل ترند؟

   1. Seedra morad Seedramorad

    وانا كمان 😭😂😂😂

   2. Khalid smadii

    @ويبقى الأمل 😂😂😂😂😂😂سمعت صوت المصري الي قالها مش عارف ليش

   3. ويبقى الأمل

    صدقني انا لو بعرف كان هقلك بس انا نفسي معرفش 🙂

  61. illusion Advertising Agency

   irvision.info/home/YZC8qqGCl5uUmps/fy-lm-h-y.html

  62. illusion Advertising Agency

   irvision.info/home/YZC8qqGCl5uUmps/fy-lm-h-y.html

  63. illusion Advertising Agency

   irvision.info/tree/-azNTu_gFEUmgF_74WIEJw

  64. Lennart Hacker

   Why?

  65. Eagle 206

   وين العرب

  66. Mohd Saleem Ansari

   Good

  67. tonytalc

   Bruh

  68. Smail Boulebiar

   Hahahahahhahahaahhahahqhqqh

  69. Mirella Fadoul

   WAW

  70. Elif Ceylan Uyanik

   Am

  71. Tianna Hough

   Jamie you ow hjm a new laptop

  72. Jacqueline Tallam

   If I was him I could have Just taken his laptop instead as smash it'

   1. Jan Rac

    KErzgb%6×

  73. Clementine Palagota

   My french please traduction😊👌😫

  74. Syafiq 25

   Jcjvjb

  75. Syafiq 25

   Kwmwm

  76. Radha Mani

   👍👍👍👍👍💖💖💔🤗😥😥😥

  77. Trần Thu Trang

   even though it has been the ribest iof in a row since i to be in town and i and his father and son were able and the same thing to me about the same thing as the other one who is

  78. Elvia Aguilar

   Estan locos a y son jeniales

  79. SERENITY MONDRAGON

   RICH PEOPLE WHAT KIND OF PERSON SMASHES A LAP TOP DUDE?

  80. Derek plays

   Stop coping zhong I hate you guys don't make more videos and I hit the down bottun

  81. Victoria Osorio Yañez

   Ui7ku

  82. May Dean

   What doas what doas doas what doas!!!

  83. Belen Aleman

   😭💔☺️

  84. NISHA VADHER

   Whoever could ever break a expensive laptop

   1. ScOrPioN

    a fool

   2. سما سفيان

    ٣ث٣ثث

  85. Joshua Fackrell

   Why would you brake a laptop. Laptops cost a lot

  86. كرار الميالي

   😥😥😗😎

  87. Malani Mendoza

   I hate your videos I don't even watch them so sad hahaha 😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣

  88. Ali Abozainb

   هههههههههههههههاغاني

  89. Bill Bailey

   Jacob

  90. Shannon Redman

   I like your videos

   1. Clementine Palagota

    Yes you mérited 100000000000000,00000000 lik👌🤑🥳🤠

  91. Rak Mx

   معك. ابو. معا💖💎

  92. Rak Mx

   هو شخص يعيش بيننا في الصيف كظت الناس يجب 4ججؤج💖💖

   1. إيلي و أحمد في ألمانيا

    Best greetings from Germany

  93. The C&C connection

   WHY WOULD YOU DO THIS

  94. Eder Portuguez Magne

   ☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️☹️

  95. Proxima TR #AntiErmeni

   diss

  96. Marek Krakovský

   Omg

  97. AIoo ko

   ١ضض

  98. Valdilene Sousa

   Eu não sei foi muito bom

  99. norman

   If they really smashed that computer, please don't waste money and products like that omg

   1. Seymur Mirzecanov

    Necesiz

   2. Holmes Sitorus

    Fjshyr

   3. ricardo langag

    V

   4. Jolkm

    Maybe just an old laptop that didn't work anymore probs.

   5. Jolkm

    It was obviously already broken lmao

  100. Keith Greenhough

   Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa